Empower PLM

Morgondagens PLM system byggt på Microsoft .NET. Omnify Empower från Omnify Software Inc. är ett PLM (Product Lifecycle Management) system utvecklat från elektronikkonstruktörens horisont, d.v.s. ePLM. Ett PLM system är ett intelligent och intuitivt grafisk användargränssnitt till en artikeldatabas med länkar till konstruktionsverktyg för elektronik och mekanik samt andra affärssystem. Omnify Empower är en komplett lösning för hantering av produktstrukturer, produktdata, komponentdata och dokument på ett centralt, säkert ställe.​

Omnify Empower kompleterar företagets ERP-, MRP-, PDM- och ekonomisystem och tillför viktiga funktioner som normalt inte är tillgängliga i dessa system. Företagets olika avdelningar knyts effektivt ihop t.ex. utveckling, konstruktion, dokumentation, underleverantör, tillverkning, kontraktstillverkare. 

Generellt om produkten Omnify PLM

 • Kostnadseffektiv, färdig att använda. 
 • Snabb att implementera och enkel att använda. 
 • Minimalt underhåll. 

Komponentdata

 • Intelligent komponentsökning. 
 • Attribut, livslängd, revisioner, pris, ledtid. 
 • Leverantörsinformation (tillverkare, distributör). 
 • Dokumentation (datablad, ritningar, schema). 
 • Generering av artikelnummer. 

Produktdata/Stycklista

 • Revisioner. 
 • Varianter. 
 • Jämförelser (revisioner, varianter). 

Kontroll av ändringar

 • ECR, ECO, ECN, skillnader, m.m. 
 • Elektronisk rapportering och sign-off. 

Dokumenthantering

 • Dokument kan lagras i databasen eller som länk. 
 • Revisionskontroll. 

Konstruktionsverktyg

 • Direkt integrerat med Cadence OrCAD Capture CIS och Mentors DxDatabook. 
 • Importerar BOM från alla mCAD eller eCAD system. 

RoHS och WEEE stöd

 • Komplett materialsammansättning. 
 • Datautbyte genom hela leverantörsledet genom stöd för IPC-1752 specifikationen för materialdeklarationer. 

Systemintegration

 • Delar data direkt med företagets övriga system (ERP, MRP, CRM, PDM).