• GATEline, kvalite sedan 1984

  • Schemakonstruktion

  • Simulering

  • Mönsterkortskonstruktion

  • Signalintegritet

  • PLM-system

Vinn PCB trifecta via Correct by Construction design principer

Torsdag 24 maj 2018

Bäst-i-klassens åtgärd för att stödja Correct by Construction mönsterkortskonstruktion
Bäst-i-klassens åtgärd för att stödja Correct by Construction mönsterkortskonstruktion
Bäst-i-klassen företag driver i ökad utsträckning konstruktionsregel / DFM-kontroller och simulering tidigt i konstruktionsprocessen, när kostnaden för att fixa designfel är låg. Konstruktionsmetodiken "Correct by Construction" är metoden att utföra testning och simulering parallellt med utvecklingsaktiviteter. Bäst-i-klassen kretskorts utvecklare integrerar i realtid "Correct by Construction" metodiken i mönsterkortskonstruktion. På så sätt skördar de tre stora optimeringsfördelar, nämligen minska cykeltiden, minska kostnaderna och förbättra produktkvaliteten samtidigt som man uppnår produktåterkoppling i realtid.