• GATEline, kvalite sedan 1984

  • Schemakonstruktion

  • Simulering

  • Mönsterkortskonstruktion

  • Signalintegritet

  • PLM-system

Nya attraktiva skolpaket med produkter ur OrCAD serien

Tisdag 22 augusti 2017

Högskolor och Universitet.

Studenter på ingenjörsutbildningar över hela världen använder OrCAD® program som en del i sin utbildning, labrationer och i forskningsprojekt.
Det stimulerar de blivande ingenjörerna att få kunna  bekanta sig med professionella verktyg och metoder.

Programpaketen innehåller schemaritning, simulering, mönsterkortsdesign och även signalintegritet.

Ansvariga lärare och utbildningsledare är välkommna att kontakta oss för priser och det finns även möjligheter att deltaga i kurser för attraktiva priser.

OrCAD  Demoversion kan laddas ner från länken nedan

OrCAD Nerladdning