• GATEline, kvalite sedan 1984

  • Schemakonstruktion

  • Simulering

  • Mönsterkortskonstruktion

  • Signalintegritet

  • PLM-system

GATEline AB håller kostnadsfria Workshops – PSpice Advanced Analysis & Sigrity ERC

Tisdag 25 september 2018

 

 

 

Två workshops på en dag

 

Kostnadsfria Workshops – PSpice Advanced Analysis & Sigrity ERC

 

Tisdag – 23 Oktober

Cadence Design Systems

Isafjordsgatan 30C

Kista, Stockholm

Torsdag – 25 Oktober

TecNet Nordic AB

Andra Långgatan 48

Göteborg

Tisdag – 30 Oktober

TBD

TBD

Helsingfors, Finland

 

Tid 08:30 till 16:30. GATEline bjuder på lunch och fika.

Vänligen ta med egen dator. GATEline kommer att tillhandahålla mjukvara och licenser.

 

Introduktion

Första workshopet ger översikt över OrCAD Capture – PSpice arbetsflödet baserat på ett Switch Mode Power Supply (SMPS) konstruktionsexempel. Deltagarna kommer att lära sig konfigurera konstruktionen för simuleringen med PSpice. Därefter kommer PSpice Advanced Analysis optionen användas för att verifiera konstruktions stabilitet och kassationsgrad.

 

I den andra workshopen får deltagarna bekanta sig med “Electrical Rule Check” som kan appliceras på ett mönsterkort. Dagens mönsterkort blir mer och mer komplexa. Ju högre frekvenser, desto mer signalintegritets (SI) problem stöter man på. Med bra layoutverktyg kan vi klara av att identifiera SI-problemen och minimera ERC (Electrical Rule Check) felen enligt kravspecifikationen. Denna workshop är en introduktion till OrCAD Sigrity ERC, där vi exempelvis identifierar impedansen på en ledare och överhörning mellan ledare, för att vidare analysera och lösa SI-problemen.

 

Notera, PSpice och Sigrity ERC är leverantörsoberoende simulatorer för kretsscheman och mönsterkort. Med andra ord,

Sigrity ERC kan appliceras på mönsterkort konstruerade med Cadence eller annat icke Cadence PCB design program.

 

Agenda

08:30 – 09:00  Registrering

09:00 – 09:05 Introduktion

09:05 – 10:30 PSpice Advanced Analysis Workshop

-          Presentation

-          Hands on övningar

10:30 – 10:45  Kaffepaus

10:45 – 12:00  PSpice Advanced Analysis Workshop

-          Hands on övningar, fortsättning

12:00 – 13:00  Lunch

13:00 – 14:30  Sigrity ERC Workshop

-          Presentation

-          Hands on övningar

14:30 – 14:45  Kaffepaus

14:45 – 16:00  Sigrity ERC Workshop

-          Hands on övningar, fortsättning

16:00 - 16:30  Q & A och återkoppling från användarna

 

Vänligen skicka en e-post till sales@gateline.se och låt oss veta vilken dag ni vill delta.

Antalet platser är begränsade. Sista anmälningsdatum är 19 oktober.

 

Väl mött,

GATEline teamet