• GATEline, kvalite sedan 1984

  • Schemakonstruktion

  • Simulering

  • Mönsterkortskonstruktion

  • Signalintegritet

  • PLM-system

Få en strömlinjeformad produktutveckling genom att kombinera MATLAB och Simulink med PSpice

Måndag 29 maj 2017

MATLAB Simulink - PSpice Co-Simulation: Simulera hela systemet i en virtuell miljö
PSpice - MATLAB Visualization Interface: Se Pspice simuleringsresultat i MATLAB
Use MATLAB Functions in PSpice: använd MATLAB funktioner direkt i formler och i betende modeller i PSpice och Capture flödet.

  Anmäl dig här