• GATEline, kvalite sedan 1984

  • Schemakonstruktion

  • Simulering

  • Mönsterkortskonstruktion

  • Signalintegritet

  • PLM-system

Cadence Sigrity Signal Integrity och Power Integrity Workshop den 13 mars i Finland

Fredag 19 januari 2018

Att kunna förse kretsar på ett mönsterkort med rätt ström och spänning är idag en källa till många problem som kan uppstå. Denna workshop ger deltagarna möjlighet att förstå hur problem uppstår och hur man åtgärdar dessa. Det finns möjlighet att ta med sig sina egna konstruktioner för analys. De verktyg som kommer användas under workshopen är från Cadence Sigrity familjen som erbjuder program i världsklass.
 
Sigrity PowerDC:

Sigrity PowerDC analyserar och finner på ett effektivt sätt problem som har att göra med strömförsörjning och termiska "Hot Spots".


Sigrity OptimizePI:

Sigrity OptimizePI analyserar och optimerar placering av avkopplingskondensatorer för att förbättra systemprestanda.

Agenda:
     08:30 – 08:45   Registrering och Kaffe
     08:45 – 09:00   Introduktion
     09:00 – 11:30   Sigrity PowerDC
     11:30 – 12:00   Analys och genomgång av deltagarnas egna konstruktioner.
     12:00 – 13:00   Lunch
     13:00 – 13:45   Analys och genomgång av deltagarnas egna konstruktioner, fortsättning
     13:45 – 16:15   Sigrity OptimizePI
     16:15 – 16:30   Frågor och Svar samt återkoppling från deltagarna

Datum: 13 mars, 2018
Tid: 8:30-16:30
Plats: VTT, Kaitoväylä 1, Oulu, Finland

Förberedelse: Ta med egen dator och GATEline ser till att deltagarna får tillgång till mjukvara och licenser.

Anmälan: Skicka ett email till sale@gateline.se. Antalet platser är begränsade. Sista anmälningsdag 6 mars 2018. 

Vi ser fram emot att träffas.
Cadence och GATEline Team