• GATEline, kvalite sedan 1984

 • Schemakonstruktion

 • Simulering

 • Mönsterkortskonstruktion

 • Signalintegritet

 • PLM-system

Cadence OrCAD/Allegro 17.2 QIR5

Tisdag 12 december 2017

Nyheter i QIR5 är bland annat:
 
 • Ny startsida för att underlätta åtkomst till nyttig information 
- Tips and Tricks
- Best Practice
- Senaste projekt

 • Ny uppsättning av flöden och processer
- Hjälper användare i att utföra olika uppgifter
- Skapa egna flöden anpassade till företagets rutiner
- Skapa bibliotek
- Intern Checklista
        - Tillverkningsunderlag
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 •   Enklare att anpassa arbetsytan för PCB design
- Lägga till och ta bort ikoner och menyer.
- Färgkodade meddelanden i kommandofönstret

 • 3D 
- 3D PDF Export
- STEP Export
 •  PCB Design DFA check  DRC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 •  Koppla nät till fria vior med hjälp av höger musknapp
 •  Route Vision 
- Grafiskt se anslutningspunkter – tillåtna fel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Padstack Editor
- Donuts form på pad kan nu nyttjas för pasta/löd mask
 
 
Har du inte ett gällande underhållsavtal så du kan ladda ner senaste QIR så är du välkommen att kontakta oss.