• GATEline, kvalite sedan 1984

 • Schemakonstruktion

 • Simulering

 • Mönsterkortskonstruktion

 • Signalintegritet

 • PLM-system

Cadence OrCAD/Allegro 17.2 QIR4

Fredag 1 september 2017

In-Design DFM

 
Vid kretskortskonstruktion har DFM-flödet traditionellt bestått av att skapa tillverkningsdata i slutet av konstruktionen, som sedan skickas till tillverkaren. Timmar eller dagar senare skickar tillverkaren tillbaka en lista över problem som ska behandlas. Problemen korrigeras och cykeln med tillverkningsdata skapande upprepas, vilket resulterar i förlorade dagar i konstruktionen till tillverkningsfasen. 


In-Design DFM i PCB Editor förbättrar processen genom att sätta tillverkningskontroller in i Constraint Managern i PCB Editor. Tillverkningsproblem upptäckta under redigeringsprocessen kan omedelbart rättas i stället för att vänta på timmar eller dagar, utan att generera tillverkningsdata och sortera genom en lista över överträdelser från ett annat verktyg.

3D Interactive Canvas

3D Viewern i OrCAD/Allegro PCB Editor inkluderar bland annat följande funktioner och finesser:

 • Cross-probing med PCB layouten
 • Kontrollera visibiliteten av alla lager i mönsterkortet
 • Visar faktisk tjocklek av rigid-flex kort
 • Exporta 3D-printer och andra industri relaterade filformat
 • Exporta i pdf-format
 • Flytta komponenter med automatiskt uppdatering i PCB layouten
 • Stöd för att böja flexkort och därmed visa rigid-flex designen i vikt form
 • Kollisionsdetektering
 • Tvärsnittsskiss