• GATEline, kvalite sedan 1984

  • Schemakonstruktion

  • Simulering

  • Mönsterkortskonstruktion

  • Signalintegritet

  • PLM-system

Cadence OrCAD/Allegro 17.2 QIR2

Tisdag 20 december 2016

Cadence har nu släppt QIR2 för version 17.2.
I nyheterna som tillkommit kan nämnas 2D till 3D koppling.
För Allegro PCB användare är programmet Symphony ytterligare förbättrat för optimal hantering av "Team Design"

Uppdateringen finns nu för nerladdning för er med gällande avtal.