• GATEline, kvalite sedan 1984

  • Schemakonstruktion

  • Simulering

  • Mönsterkortskonstruktion

  • Signalintegritet

  • PLM-system

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

DB QUERY ERROR (query()): Out of resources when opening file './gateline_2016/pages_attachments.MYD' (Errcode: 24 - Too many open files)

SELECT * FROM pages_attachments WHERE pageid = 2 ORDER BY displayorder